EN TH

ราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : สกุลเงิน: ราคาล่าสุด : ปริมาณซื้อขาย :
UPA THB 0.27 704,000
เปลี่ยนแปลง : % เปลี่ยนแปลง : ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
- - 0.27 / 173,500 0.28 / 1,705,700
วันก่อนหน้า : เปิด : ช่วงราคาระหว่างวัน : ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ :
0.27 0.27 0.27 - 0.28 0.26 - 0.60
ปรับปรุงเมื่อ: 23 สิงหาคม 2562 16:37
Chart Type